תקופת הפיצוי הסיעודי

ככלל יש שני סוגי פוליסות לביטוח סיעודי:

פוליסות עם תקופת פיצוי מוגבלת בזמן

בפוליסות אלו לרוב מדובר בתקופת פיצוי קבועה מראש של 36 חודשים (שלוש שנים) או 60 חודשים (חמש שנים)

מדובר בתקרת פיצוי – דהיינו תקופת פיצוי מקסימלית ומצטברת. אין חובה כי המבוטח יהיה במצב סיעודי במשך כל התקופה הנקובה בפוליסה ברצף אלא ישנה מגבלה באשר לסך כל חודשי הפיצוי שיוכל לקבל. ברגע ששולמו למבוטח תגמולי ביטוח בגין מספר החודשים הקבוע בפוליסה, בין אם ברצף ובין בגין כמה תקופות (חישוב מצטבר), פוקע הכיסוי.

פוליסה "לכל החיים"

בפוליסות מהסוג הזה תקופת הפיצוי אינה מוגבלת בזמן ולמעשה תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח כל עוד הוא במצב סיעודי.

אם מדובר במבוטח שהפך לסיעודי בגיל מבוגר ומצבו לא משתנה, ישולמו לו תגמולי הביטוח עד יום מותו.

גלילה לראש העמוד