נפגעי עבודה

כל עובד במדינת ישראל, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי, מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, כמובן בכפוף לתשלום דמי ביטוח כחוק.

לביטוח נפגעי עבודה שתי מטרות עיקריות:

  • לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אבדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה (במידה והיו בלתי כשירים לעבוד). לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד שלושה חודשים.
  • לשלם למבוטחים שנפגעו כאמור קצבת נכות או מענק נכות חד-פעמי, ככל שנותרו להם מגבלות בגין הפגיעה בעבודה, אשר משכן הוא מעבר לשלושה חודשים.

מהי פגיעה בעבודה?

על מנת שפגיעה בעבודה תזכה את הנפגע בגמלאות, עליה להתרחש תוך כדי העבודה וכן עקב העבודה.

פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות, יכולה להתרחש במספר דרכים:

  • תאונה – מאורע חד-פעמי המוגדר במקום ובזמן, כגון תאונת דרכים.
  • מחלת מקצוע – אחת מן המחלות הקבועות בחוק, שנגרמה בעקבות תנאי העבודה.
  • פגיעה על דרך המיקרו טראומה – רצף של פגיעות קטנות, חוזרות ונשנות, אשר כל אחת כשלעצמה אינה מזיקה, אולם צבר הפגיעות גרם לנזק.

באלו נסיבות תיחשב תאונה כפגיעה בעבודה?

  • כאשר התאונה מתרחשת במקום העבודה.
  • כאשר התאונה מתרחשת בדרך מן הבית (או מהמקום שהנפגע לן בו) אל העבודה או מן העבודה אל הבית, או ממקום העבודה למקום עבודה אחר.

חריג לכך הוא מצב בו סטה הנפגע מדרכו המקובלת לבית או לעבודה באופן משמעותי, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מקום העבודה.

  • כאשר התאונה מתרחשת בשעת העבודה, מפגיעה (שלא עקב העבודה) שפגע בן אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה ובלבד כשלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.
  • למבוטחים שכירים – כאשר התאונה מתרחשת במקום שהנפגע או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה.
  • כאשר התאונה היא תוצאה של תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול נפשי.

בשל העובדה שכאמור, לא כל תאונה או אירוע שהתרחשו כביכול בעבודה, בדרך אליה או ממנה, ייחשבו כתאונת עבודה, יש חשיבות לקבל ייעו. מעו"ד המתמחה בתביעות לביטוח לאומי כבר בשלב הראשוני. לעיתים הניסוח או תיאור המקרה, בטופס התביעה המוגש למוסד, יכול להכריע את גורל התביעה, לחסד או לשבט.

גלילה לראש העמוד