פטור ממס הכנסה

במקרים רבים, אדם שנפגע או חלה במחלה קשה/צבר של מחלות הפוגעות קשה במצבו הבריאותי, עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה.

פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעו לו לפחות 90% נכות משוקללת לצמיתות או לתקופה זמנית של מינימום 185 ימים.

מי שנקבעו לו 75% נכות ומעלה, יהיה זכאי להקלות מס בקופות גמל בלבד.

לבקשה למתן פטור ממס הכנסה, המוגשת באמצעות טופס מיוחד וכרוכה בתשלום אגרה, יש לצרף כמובן מסמכים רפואיים על כל ליקוי שעבורו מבקשים לקבוע אחוזי נכות.

ניתן כמובן לעשות שימוש במסמכים או אישורים על אחוזי נכות שנקבעו לך על ידי ועדות אחרות של הביטוח הלאומי ושל משרדים אחרים (משרד הביטחון, משרד הבריאות וכדומה).

את המסמכים יש להגיש לפקיד השומה במס הכנסה באזור מגוריו של הנפגע.

פקיד השומה יעביר לביטוח הלאומי את כל המסמכים. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יקבל אותם מרשות המיסים, יוזמן הנפגע/החולה לוועדה רפואית.

גלילה לראש העמוד