עיסוק סביר אחר/כיסוי מקצועי

ניתן לרכוש את הכיסוי לאובדן כושר לעבודה כהרחבה במסגרת פוליסת ביטוח חיים (פרטית או מנהלים) או לעיתים בכיסוי נפרד ויחיד.

ישנן גם הרחבות לביטוח אובדן כושר לעבודה במסגרת פוליסות בריאות כשהנפוצה שבהן היא מסוג של "אובדן כושר לעבודה כתוצאה מניתוח.מהו אותו "אובדן כושר עבודה" המזכה את המבוטח בתשלום החודשי?הגדרת "אובדן כושר עבודה" משתנה מפוליסה לפוליסה אולם נין להכליל ולקבוע כי כעקרון, ישנן שלוש הגדרות נפוצות:אובדן כושר עבודה לכל עיסוקאובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא.

זוהי ההגדרה הבסיסית ביותר וכמובן שכל עוד קיים עיסוק כלשהו שהמבוטח יכול לעסוק בו, הוא לא יהיה זכאי, על פי הגדרה זו, לתגמולי ביטוח כלשהם.אובדן כושר עבודה לעיסוק הקודם ולכל עיסוק סביר אחראובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו איבד המבוטח, בשיעור של למעלה מ-75%, את יכולתו לעבוד בכל "עיסוק סביר", התואם את השכלתו הכשרתו ונסיונו.על פי ההגדרה הזו, שהינה ההגדרה הנפוצה ביותר במשק, לא די בכך שהמבוטח לא כשיר לעבוד בעיסוקו, אלא על מנת שייקבע שהוא זכאי לתגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, הוא צריך להוכיח שאיבד את כושר עבודתו גם לכל עיסוק סביר אחר.מדובר בשני תנאים מצטברים, היינו שניהם חייבים להתקיים על מנת שהמבוטח יזכה בתגמולי הביטוח על פי הפוליסה.

אובדן כושר עבודה "מקצועי"אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בשיעור של למעלה מ-75% בעיסוק שבו עסק טרם איבוד הכושר לעבודה (לעיתים בחמש השנים האחרונות). כיסוי זה הקרוי אובדן כושר עבודה מקצועי, מתייחס לעיסוקו הספציפי של המבוטח ונמכר למבוטחים העוסקים בעיסוקים או מקצועות מסוימים בלבד.על פי הגדרה זו, די בכך שהמבוטח יוכיח כי הוא איבד את כושרו לעבודה במקצועו על מנת לזכות בתגמולי ביטוח. יתרה מכך, אף אם המבוטח יעבוד בעיסוק אחר מעיסוקו הקודם, חברת הביטוח לא תוכל לשלול ממנו את קבלת תגמולי הביטוח רק מסיבה זו.המבחן הוא מבחן רפואי ולא תעסוקתי. לכן אם המומחה או המומחים הרפואיים קבעו כי הוא כשיר מבחינת יכולתו הפיזית לעסוק בעיסוק מסוים, אין לכאורה כל רלוונטיות לשאלת היכולת למצוא תעסוקה בפועל באותו עיסוק.

גלילה לראש העמוד