מבוא

ביטוח חיים

אין אדם יודע עת פקודתו.

מטבע הדברים, איננו מתעסקים במחשבות על הגרוע מכל, אולם המודעות לצורך בהבטחת עתיד משפחתנו והחשש לגורלם עם לכתנו מהעולם הזה, מחייבת אותנו, כל אחד לפי יכולתו, להכין מבעוד מועד מקורות הכנסה חילופיים ליקירינו.

אחד מהמקורות הללו הוא ביטוח חיים. מדובר בחוזה ביטוח לפיו במקרה של מוות בטרם עת (בדרך כלל גיל 65), מתחייבת חברת הביטוח לשלם את סכום הביטוח, לידי מי שנקבע מראש על ידי המבוטח (המוטבים).

ישנם גם ביטוחי חיים שנערכו כדי להבטיח שהתחייבויותיו של המבוטח לא יפלו על יקיריו לאחר מותו, כמו פוליסות לביטוח חיים צמודות הלוואות משכנתא, במסגרתן מובטח ללווה, כי במקרה של מותו בטרם עת, חס וחלילה, תפרע חברת הביטוח את יתרת ההלוואה בבנק.

חשוב לציין כי מרבית הבנקים עומדים על רכישת ביטוח חיים מיד עם נטילת ההלוואה, ולפיכך אף אם לא ידוע לכם אודות עריכת פוליסה מעין זו, חשוב לברר את הדבר מול משרד הבקיא בתחום אשר יוכל לנתח את התשלומים והדו"חות השנתיים ולאתר את הפוליסה, במידה וקיימת.

יש לציין כי תגמולי ביטוח המשולמים מכוח פוליסת ביטוח חיים, במקרה מותו של המבוטח, אינם נכללים בגדר "נכסי העיזבון" ולכן ככלל אינם משולמים ליורשי המבוטח אלא לידי מוטביו, כאמור לעיל, כפי שנקבעו על ידו בעת עריכת הביטוח או במהלך תקופת הביטוח.

אלא שלמרבה הצער, ביום פקודה, מגלים המוטבים כי חברת הביטוח אינה ממהרת לשלם להם את הכספים המובטחים בטענות מטענות שונות ובעיקר בטענה של "העלמת מידע" רפואי מצד המבוטח-המנוח בעת עשיית הביטוח.

על פי רוב, מדובר בטענות שאינן פוטרות את חברת הביטוח מחבות אולם לשם הפרכתן, יש להכיר את הוראות חוק חוזה הביטוח ואת ההלכות שנקבעו בבתי המשפט במרוצת השנים.

במידה ונדחתה תביעתכם מכל סיבה שהיא, לתשלום תגמולי ביטוח חיים בגין פטירת יקירכם, יש לפנות לייעוץ אצל עו"ד העוסק בתחום ביטוח החיים, ולקבל סיוע ביחס לאופן ההתמודדות עם הטענות השונות ותקיפתן בדרך המיטבית.

תקופת ההתיישנות על תגמולי ביטוח הנה שלוש שנים ממועד הפטירה – ולכן עם כל הצער והאבל עמו מתמודדת המשפחה, יש להקדים ולברר את הזכויות הרלוונטיות.

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי מעניק כיסוי ביטוחי למבוטחים אשר מפאת מצבם הבריאותי הירוד, אינם מסוגלים לבצע את הפעולות החיוניות היומיומיות, ולמעשה – אינם יכולים לדאוג עוד לצרכיהם הבסיסיים.

אלה הם אותם אנשים, אשר דאגו מבעוד מועד לרשת ביטחון לעת צרה, וביקשו שלא ליפול למעמסה כלכלית על יקיריהם במצבים קשים מעין אלה. לכן, רכשו פוליסה אשר תבטיח את קיומם בכבוד – ובמידת הצורך תאפשר להם לשהות במוסד סיעודי ראוי, או להעסיק עובד זר אשר ידאג לצרכיהם.

למרבה הצער, בלא מעט מקרים, מגלים אותם מבוטחים (ובני משפחתם) כי דווקא בעת שנזקקו יותר מכל לחברת הביטוח, ולאחר שנים של תשלומי פרמיות – מתנערת חברת הביטוח מכל אחריות, ומסרבת לאפשר להם לקבל את המגיע להם על פי הפוליסה אותה רכשו.

במקרים אלה, נופל נטל הטיפול והסיעוד על בני המשפחה, אשר נאלצים לא רק להתמודד עם העובדה כי יקירם מצוי במצב כה קשה – אלא אף כורעים תחת הנטל הכלכלי, העומד על אלפי שקלים מדי חודש, ועד עשרות אלפי שקלים, בעת הצורך באשפוז סיעודי.

משרדנו מייצג לקוחות רבים בתחום הסיעוד, ומסייע למבוטחים ולבני משפחותיהם, להשיג את הפיצוי המגיע להם, ולקבל את הקצבה החודשית המובטחת, או השתתפות בעלויות האשפוז.

גלילה לראש העמוד