מבוא

יש הטוענים שהעולם מחולק ל"אוהבי סיכון" ול"שונאי סיכון".

אוהבי הסיכון מאמינים שאין כל טעם בבזבוז כספים על עריכת פוליסות ביטוח יקרות לרכושם ונכסיהם השונים. לעומתם, שונאי הסיכון מעדיפים "לישון בשקט" בלילה בידיעה שאם חס וחלילה ייגרם נזק או אובדן לרכושם – הם יזכו לקבל פיצוי מחברת הביטוח.

האמנם? …

אנו נתקלים במקרים רבים מדי, בהם מבוטחים שונים מוצאים את עצמם עומדים מול שוקת שבורה בניסיון לקבל את תגמולי הביטוח המגיעים להם על פי הפוליסה.

לעיתים מכחישות חברות הביטוח את עצם קיומו של הכיסוי הביטוחי, לעיתים הן טוענות כי תנאי מוקדם לתחולתה של הפוליסה לא התקיים (התקנת כספת, מנעול מסויים, אזעקה ועוד) – ולפיכך אין זכאות לתגמולי הביטוח.

טענה נוספת היא כי מקרה הביטוח (אירוע הגניבה, הפריצה וכיו"ב) כלל לא אירע ו/או בויים על ידי המבוטח, כי שריפה אשר אירעה הנה למעשה הצתה מכוונת מטעם המבוטח, או כי אירעה ברשלנות קשה הפוטרת את חברת הביטוח מכל חבות – וכך הלאה.

במקרה ה"טוב" – תכחיש חברת הביטוח את גובה הפיצוי בלבד, ותשלח שמאים ובעלי מקצוע מטעמה אשר יעריכו את שווי הנזק "במחצית"…

כדי להתמודד עם הטענות האמורות, נדרש המבוטח להצטייד במומחים שונים מטעמו (שמאים, חוקרי שריפות וכיוצ"ב) וכמובן ייצוג משפטי מקצועי.

משרדנו מתמודד חדשות לבקרים עם טענות שונות מטעם חברות הביטוח ומכיר את שיטות הפעולה והדרכים השונות להיאבק בהן. במידה ונדחתה תביעתכם יש לפנות לייעוץ מתאים אשר יסייע לכם בהשגת תגמולי הביטוח.

גלילה לראש העמוד