ביטוחי משכנתא

ישנם גם ביטוחי חיים שנערכו כדי להבטיח שהתחייבויותיו של המבוטח לא יפלו על יקיריו לאחר מותו.

הדוגמא הנפוצה ביותר הינה פוליסה לביטוח חיים צמודת הלוואת משכנתא, במסגרתה מובטח ללווה, כי במקרה של מותו בטרם עת, חס וחלילה, תפרע חברת הביטוח את יתרת ההלוואה בבנק.

מרבית הבנקים עומדים על רכישת ביטוח חיים עם וכתנאי לנטילת ההלוואה ואף דורשים להתמנות כמוטב בלתי חוזר בפוליסה. במקרה שכזה פוליסת ביטוח החיים משמשת כביטחון (נוסף על הנכס עצמו) לפירעון ההלוואה.

גלילה לראש העמוד