פרופיל עו"ד עמוס מוקדי

עורך הדין עמוס מוקדי בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים משנת 1988, וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 1989. עו"ד מוקדי עוסק בתחום של תביעות ביטוח ותביעות נזיקין כבר מעל 25 שנה, ובמסגרת זו מייצג גם תובעים וגם נתבעים.

עו"ד עמוס מוקדי מייצג את חברת מגדל כבר למעלה מ-20 שנה. במסגרת עבודתו של עו"ד מוקדי עם חברות ביטוח, הוא מייעץ להן באופן שוטף בנושא יישוב תביעות, ומסייע לנציגי חברות הביטוח במתן מענה למבוטחים. הוא מרצה לסוכני ביטוח ולמנהלים וחתמים בכל חברות הביטוח, לרבות חברות ביטוח בינלאומיות, שהינן מבטחות משנה של חברות הביטוח בארץ. עו"ד מוקדי מייעץ כיום גם לשתיים ממבטחות המשנה הגדולות בעולם.

עו"ד עמוס מוקדי מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל, לרבות בית המשפט העליון, בהן זכה בפסקי דין תקדימיים שהינם עקרוניים ונחשבים אבני דרך בתחום הביטוח. עו"ד מוקדי זכה בבית המשפט העליון, בפסיקה תקדימית ומחייבת באובדן כושר עבודה כללי, המסדירה את המבחנים לקביעת אובדן כושר עבודה לפי הפוליסה. 

 

עו"ד עמוס מוקדי רכש ניסיון עשיר בייצוג תובעים ונתבעים בתחום של ביטוחי חיים לרבות אובדן כושר עבודה, מוות, מחלות קשות, סיעוד, בריאות ונכות מתאונה, ובפרט בייצוג תובעים בתביעות של אובדן כושר עבודה בתיקים של פגיעות ראש, שנובעות בשל בעיה פיזית (פגיעות קוגניטיביות) או בעיה נפשית.

עו"ד שעוסק בתביעות של ביטוחי חיים ובמיוחד בתחום של תביעות בגין אובדן כושר עבודה, נדרש לנתח את אופי הפגיעה, מרכיבי העיסוק ואופי העבודה, ורואה כיצד הפגיעה משפיעה על כושר העבודה של התובע. בתחום של תביעות בשל אובדן כושר עבודה מקצועי עקב פגיעת ראש, קיימת משמעות מכרעת לניתוח המצב הרפואי, כפי שהוא משתקף בבדיקות ובחוות הדעת הרפואיות, והתאמתן הן לעיסוקו של הנפגע והן לתנאי הפוליסה שלו, ובשל מורכבות הנתונים מבחינה רפואית, נדרש עו"ד ליכולת ניתוח והבנה של מחקרים רפואיים הרלוונטיים לאירוע הפגיעה.  

בתביעה של אובדן כושר עבודה מקצועי, בשל פגיעת ראש בה הוכחת הפגיעה אינה ברורה, חייב עו"ד שעוסק בתביעות ביטוח בתחום,

ניסיון עשיר, כדי להוכיח שהפגיעה עונה על הגדרת אובדן כושר עבודה לפי הפוליסה. בנוסף על כך נדרש מעו"ד המייצג את הנפגע, להבין את סוג הפגיעה מבחינה רפואית והשלכותיה על העיסוק הספציפי, לחבר בין הפוליסה לפגיעה הרפואית, ולהכיר היטב את הלכות בתי המשפט.

עורך דין שעוסק באובדן כושר עבודה מקצועי צווארון לבן עקב פגיעת ראש, נדרש לבקיאות רחבה בתחום הרפואי, ליכולת מעמיקה של

ניתוח המצב הרפואי ותנאי הפוליסה, לרבות הסכמים מפעליים וסייגים של אותה פוליסה, ולדעת לשייך את הצד הרפואי לתנאי הפוליסה

 

עו"ד עמוס מוקדי רכש ניסיון עשיר בליווי תובעים, עקב אובדן כושר עבודה מקצועי צווארון לבן בשל פגיעת ראש, לרבות מקרים בהם הוכחת הפגיעה לא הייתה ברורה. עו"ד מוקדי בעל בקיאות רחבה בתחום הרפואי, ויכולת המאפשרת ניתוח מעמיק של המצב הרפואי ותנאי הפוליסה. עו"ד מוקדי שולט בתנאי הפוליסה של אובדן כושר עבודה ומבין בסוגי הפגיעות מבחינה רפואית. הוא רכש ניסיון עשיר בחקירה נגדית של רופאים מומחים בבית המשפט, על חוות דעתם, תוך התבססות על מחקרים ומאמרים רפואיים.

עו"ד עמוס מוקדי רכש ניסיון עשיר, בניתוח אופי הפגיעה, הבנת מרכיבי העיסוק, ובראיה כיצד הפגיעה משפיעה על כושר העבודה של התובע. הוא יודע לחבר בין הפוליסה לפגיעה הרפואית, ומכיר היטב את הלכות בתי המשפט בנושאים אלו.